Vergaderschema  2018

De vergaderingen van de WMO-raad zijn openbaar in vinden plaats in het gemeentehuis Barendrecht, kamer B 0.04 op woensdagmiddag vanaf 16.00 uur 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de WMO-raad.  

Geplande data: 

31 januari, 7 maart, 11 april, 16 mei, 20 juni, 25 juli, 29 augustus , 3 oktober, 7 november en 
12 december.

Vergaderingen 2018