Vergaderschema  2017

De vergaderingen van de WMO-raad zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis Barendrecht kamer B 0.04 op woensdagochtend van 9.00 uur -11.00 uur. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de WMO-raad.  

Geplande data: 
1 februari, 8 maart, 12 april, 17 mei, 5 juli, 9 augustus, 13 september, 25 oktober 
en 29 november.