Vergaderschema  2019

De vergaderingen van de WMO-raad zijn openbaar in vinden plaats in het gemeentehuis Barendrecht, kamer B 0.04 op donderdagavond  20.00 uur 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de WMO-raad.  

Geplande data:  28 maart, 25 april, 28mei, 27 juni, 26 september, 31 oktober en 28 november,
Als optionele reserve data: 30 juli en 29 augustus.

 

WMO-raad vergaderingen 2019 

190228 vastgesteld verslag Wmo-raad.pdf (157.9KB)

191128 agenda Wmo raad  november