Vacatures

Wmo-raad zoekt betrokken leden (v/m)

Wmo-raad is een adviesorgaan, dat zich op de terreinen van de Wet maatschappelijke ondersteuning inleeft en het College van B&W van de Gemeente Barendrecht adviseert.

Aan deze raad zijn een drietal werkgroepen verbonden: werkgroep Zorg en Ondersteuning, werkgroep Participatie en werkgroep Jeugdhulp. Deze werkgroepen geven (on)gevraagde adviezen  over deze domeinen. De Wmo-raad houdt de brede visie op het te voeren beleid en stelt de adviezen vast. 

 Wij zoeken betrokken leden voor de volgende sectoren:

-        Zorg en Ondersteuning 
-        Participatie
-        Jeugdhulp
-        De overkoepelende  WMO-raad  

Wat vragen wij

-        Ervaring, kennis of affiniteit ten aanzien van de sector van uw voorkeur
-        Inlevingsvermogen in de positie van de cliënt/patiënt
-        Kunnen luisteren en doorvragen
-        Een kritische en onderzoekende instelling
-        Kunnen samenwerken in een team of netwerk
-        Een  goede uitdrukkingsvaardigheid, mondeling en schriftelijk
-        In staat zijn gemeentelijke nota's te lezen en zich hierover een visie te vormen vanuit het perspectief van de burgers

Wat bieden wij

De Wmo-raad biedt u de gelegenheid om te werken in een inspirerend team van gedreven mensen die er toe willen doen. U neemt deel aan lezingen, workshops en werkgroepen en maakt verbinding tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en het gemeentebestuur.

-        U ontmoet enthousiaste collega’s, die net als u maatschappelijk betrokken zijn
-        De uitdaging om bij te dragen aan de doelstellingen van uw sector
-        De mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering
-        De werkzaamheden nemen gemiddeld 1.5 uur per week van uw tijd in beslag. 

Bent u geïnteresseerd?

 Heeft u belangstelling voor een van deze boeiende vrijwilligersvacatures? Stuur dan uw brief digitaal naar de Wmo-raad via info@wmo-raadbarendrecht.nl

 Voor nadere informatie kunt u terecht bij Wim de Jonge, bereikbaar per telefoon: 06-50646130 of per mail: wim.de.jonge@upcmail.nl