Contactgegevens WMO-raad Barendrecht.

Voorzitter WMO-raad;
Monique van de Meerendonk 
Ziedewijksedijk 112
2991 VR Barendrecht 
mobiel :  06-22398283  
e mail:  mqjvdmeerendonk@gmail.com  

Secretariaat WMO-raad
Vacature !!!

WMO website: www.wmo-raadbarendrecht.nl

WMO e-mail adres: info@wmo-raadbarendrecht.nl

Contact

De WMO-Raad tracht de belangen van alle Barendrechters te behartigen. We zijn bereikbaar via het e-mail adres :
info@wmo-raadbarendrecht.nl en door het verzenden van dit contactformulier.
De WMO-raad is geen klachtenorgaan. 
Indien u, onafhankelijk van de schuldvraag, in een noodsituatie bent of dreigt te geraken neem dan contact met het wijkteam in uw buurt.
Voor individuele klachten is er de gemeentelijke klachtenregeling .

CONTACTFORMULIER

De WMO-raad is een adviesorgaan, dat zich op de domeinen Jeugdhulp, Participatie en Zorg & Ondersteuning (WMO)  inleeft en het College van B&W van de Gemeente Barendrecht adviseert. 

Het contact formulier is onderdeel van de manieren om de signalerende taak van de werkgroepen uit te voeren. We zijn met name geïnteresseerd in:
1. Problemen waar mensen tegenaan lopen.
2. Ervaring nieuwe WMO- , Jeugd- en Participatie beleid.
3. Wat zijn de verbeterpunten. Formulier

Neem gerust contact met ons op, graag uw gegevens en uw vraag / bericht