Contactgegevens WMO-raad Barendrecht.

WMO e-mail adres: info@wmo-raadbarendrecht.nl

WMO website: www.wmo-raadbarendrecht.nl

Voorzitter WMO-raad Barendrecht 
Monique van de Meerendonk 
adres : Ziedewijdsedijk 112
2991 VR Barendrecht.
e-mail : mqjvdmeerendonk@gmail.com 
mobiel : 06 223 98 283

Secretariaat WMO-raad Barendrecht
Jacqueline  Stokker
adres : Maaskantveld 26 
2992 HM Barendrecht
e-mail adres privé:  j.stokker4@upcmail.nl
mobiel : 06 3716 7372 


Contact

De WMO-Raad tracht de belangen van alle Barendrechters te behartigen. We zijn bereikbaar via het e-mail adres :
info@wmo-raadbarendrecht.nl en door het verzenden van dit contactformulier.
De WMO-raad is geen klachtenorgaan. 
Indien u, onafhankelijk van de schuldvraag, in een noodsituatie bent of dreigt te geraken, meld u dan via de website van de gemeente Barendrecht bij de gemeentelijke  knelpuntencoach.
Voor individuele klachten is er de gemeentelijke klachtenregeling .

CONTACTFORMULIER

De WMO-raad is een adviesorgaan, dat zich op de domeinen Jeugdhulp, Participatie en Zorg & Ondersteuning (WMO)  inleeft en het College van B&W van de Gemeente Barendrecht adviseert. 

Het contact formulier is onderdeel van de manieren om de signalerende taak van de werkgroepen uit te voeren. We zijn met name geïnteresseerd in:
1. Problemen waar mensen tegenaan lopen.
2. Ervaring nieuwe WMO- , Jeugd- en Participatie beleid 
3. Wat zijn de verbeterpunten. Formulier

Neem gerust contact met ons op, graag uw gegevens en uw vraag / bericht