Adviezen 2018 

20180205 Advies Mantelzorg.pdf (127.7KB)

Adviezen 2017 

20170206 WMO advies evaluatie participatiewet 2.0-2.pdf (213.5KB)

20170206a reactie gemeente evaluatie participatiewet_.pdf (67.4KB)

20170312 WMO advies Jeugd Visiestuk.pdf (223.2KB)

20170320 WMO Advies Wmo onderbenutting Wmo-begeleiding .pdf (434.4KB)

20170320a reactie gemeente onderbenutting wmo-begeleiding .pdf (140.7KB)

20170517 WMO Advies Evaluatie Knelpuntencoach.pdf (257.8KB)

20170517a reactie gemeente advies evaluatie knelpuntencoach.pdf (710.1KB)

20171103 Wmo Advies Beleidsplan Beschermd wonen 2018-2020.pdf (317.8KB)

20171103 WMO Advies Leerlingenvervoer 2017.pdf (445.9KB)

20171116 WMO Advies Beschut Werk 2017.pdf (127KB)

20171126 Advies Wmo-raad inzake Jeugdbeleid 2017-2018.pdf (496.5KB)

Adviezen 2016

2016-06-16- WMO Advies-MeedoeninBarendrecht.pdf (213KB)

2016-06-16-A- reactie op advies verordening Meedoen voor minima in Barendrecht.pdf (933.2KB)

2016-06-22-A-reactie college advies beleidsplan sdv.pdf (691.4KB)

2016-06-22-WMO Advies- Schulddienstverlening.pdf (224KB)

20160107- WMO advies -Verordening clientenparticipatie .pdf (470.6KB)

20160112A-reactie op ongevraagd advies Wmo-raad Barendrecht Verordening Cliëntenparticipatie Barendrecht 2016.pdf (278KB)

20160125-WMO advies- communicatie betreffende wijkteams-1.pdf (250.5KB)

20160125-WMO advies-knelpunten functioneren wijkteams-2.pdf (237.9KB)

20160125A-Reactie ongevraagd advies communicatie betreffende wijkteams.pdf (678.2KB)

20160125A-Reactie ongevraagd advies knelpunten functioneren wijkteams.pdf (628KB)

20161219- WMO advies wijzigingen Beleidsregels bijzondere Bijstand Barendrecht 2017 .pdf (207.8KB)

20161219A-reactie gemeente wijzigingen BijzondereBijstand Barendrecht 2017 .pdf (108.4KB)