Adviezen 2017

20170206 WMO advies evaluatie participatiewet 2.0-2
20170206a reactiegemeente evaluatie participatiewet 2.0-2
20170312 WMO advies Jeugd Visiestuk
20170320 WMO advies onderbenutting WMO- begeleiding
20170320a reactie gemeente  onderbenutting WMO- begeleiding
20170517 WMO advies evaluatie knelpuntencoach 

Adviezen 2016

2016-01-07 WMO advies verordening Clientenparticpatie 
2016-01-12a reactie gemeente Clientenparticipatie 
2016-01-25  WMO advies  knelpunten fuctioneren wijkteams
2016-01 25  WMO advies communicatie  betreffende wijkteams 
2016-01-25A- reactie gemeente advies knelpunten functioneren wijkteams 
2016-01-25A- reactie gemeente advies communicatie betreffende wijkteams 
2016-06-16  WMO advies  verordening Meedoen in Barendrecht 
2016-06-16-reactie gemeente advies  Meedoen in Barendrecht  
2016-06-22 WMO advies  Schulddienst hulpverlening  Barendrecht 
2016-06-22A reactie gemeente advies  Schulddienst hulpverlening Barendrecht  
2016-12-19- WMO advies  Wijziging Beleidsregels  bijzondere Bijstand in Barendrecht 2017  
2016-12-19A- reactie gemeente advies wijziging Beleidsregels bijzondere Bijstand Barendrecht 2017 

Adviezen 2015

2015-01-05   WMO advies BMO-Beleidsregels 
2015-01-05a  reactie gemeente  BMO-beleidstregels 
2015-09-14 WMO advies Waardering Mantelzorg 
2015-09-14a reactie gemeente  Mantelzorgwaardering 
2015-09-14 College voorstel Mantelzorgwaardering 
2015-09-17 WMO advies  Concept preventieplan  schuldhulpverlening  en minimabeleid

Adviezen 2014

2014-02-21   WMO advies verkiezingen 

2014-05-05 WMO-J  pre advies Contouren Jeugd Hulpstelsel 

2014-06- 23 WMO-P   advies  Participatie 

2014-07-03   WMO advies Gebiedsgericht Werken 

2014-07-15   WMO-J advies Concept Contouren Lokale Jeugdhulpstelsel 

2014-07-31   WMO advies Evaluatie Schuldhulpverlening 2013

2014-07-31a  reactie gemeente Evaluatie Schuldhulpverlening 2013 

2014-07-31   WMO advies startnotitie Gebiedsgericht werken 

2014-08-08   WMO-P beleidskader Participatiewet 

2014-08-08a  reactie gemeente beleidskader Participatiewet 

2014-08-13   WMO-P advies discussienota Compensatieregeling Chronisch zieken en gehandicapten

2014-08-13a  reactie gemeente dicussienota  compensatieregeling  etc. 

2014-08-25   WMO-BAR advies Beleidsplan WMO

2014-08-25   WMO advies HH 2015 

2014-08-25a  reactie gemeente  HH 2015 

2014-09-28   WMO-P advies Participatiewet werkgeversservicepunt en Leerbedrijf BAR gemeenten 

2014-09-30   WMO advies klachtenregeling 

2014-09-30a  reactie gemeente klachtenregeling 

2014-10-03 WMO advies werkplan communicatieplan 3-decentralisaties 

2014-10-10   WMO advies informatie voorziening en gemeentelijke website 

2014-10-10a  reactie gemeente informatie voorziening en gemeentelijke website 

2014-11-06   WMO-P advies Verordeningen Participatiewet

2014-11-06a  reactiegemeente  verordeningen Participatiewet  

2014-12-17   WMO adviesInloopbijeenkomsten