WMO-raad

De WMO-raad bestaat uit 10 gewone burgers, die maatschappelijk betrokken zijn- en affiniteit hebben met de 3 sociale domeinen: Jeugd, Participatie en Zorg & Ondersteuning. Bij elke werkgroep hebben tenminste 2 leden van de WMO-raad zitting in een werkgroep. De voorzitters cq. afgevaardigde van de werkgroep  maken deel uit van het dagelijks bestuur( DB) 

Hoe gaat het nu met de jeugdhulp in de gemeente Barendrecht ? 

De werkgroep Jeugd, onderdeel van de WMO-Raad Barendrecht, wil graag deze ervaringen horen. Wat gaat er goed in de jeugdhulp, wat gaat er minder goed en hoe kan het beter?  

Wij organiseren  op woensdag 8 mei 2019 een bijeenkomst om jullie ervaringen over de jeugdhulp op te halen . De bijeenkomst is van 19.30 -21.30 uur.
Inloop vanaf  19.00 uur
Plaats : theater Het Kruispunt  Barendrecht  
Inschrijven door een mail te sturen aan info@wmo-raadbarendrecht.nl 

Voor de volledige tekst : klik op onderstaande link 

Jeugdhulp bijeenkomst Barendrecht - 8 mei 2019 Def.pdf (115.3KB)

Vacatures 

De WMO-raad zoekt betrokken leden voor de volgende sectoren:

Leden WMO-raad

Monique van de Meerendonk  ; voorzitter, DB 
Wim de Jonge                             ;  DB 
Wanda Schouten                        ;  DB                                         
Ineke Lodder                               
Joyce Engelen   

ee