WMO-raad

De WMO-raad bestaat uit 10 gewone burgers, die maatschappelijk betrokken zijn- en affiniteit hebben met de 3 sociale domeinen: Jeugd, Participatie en Zorg & Ondersteuning. Bij elke werkgroep hebben tenminste 2 leden van de WMO-raad zitting in een werkgroep. De voorzitters cq. afgevaardigde van de werkgroep  maken deel uit van het dagelijks bestuur( DB) 

Wmo-raad bezorgd om mensen met verward gedrag  ( persbericht) 

BARENDRECHT - Wmo-raad Barendrecht vindt dat de gemeente erg laat is met een actieplan om goed om te gaan met mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven verliezen. Sommige punten moeten volgens de adviesraad beter.
Op 1 januari aanstaande treden nieuwe wetten in werking, die de gemeente een grotere verantwoordelijkheid voor mensen met verward gedrag geeft. Dan moet ook het actieplan operationeel zijn. Maar volgens de Wmo-raad is de gemeente er nog niet klaar voor. Voorzitter Arend Wesdijk: “De wet verplicht de gemeente bijvoorbeeld om een meldpunt in te richten waar inwoners 24/7 terecht kunnen als zij zich zorgen maken om een buurtbewoner of naaste. Maar volgens het plan kan dat straks alleen tijdens kantooruren of met een mailtje. Feitelijk betekent het gewoon dat mensen hiervoor 112 blijven bellen en zo is de wet niet bedoeld,” aldus Wesdijk.
Lang bekend
Al in 2016 was bekend dat deze wetten eraan kwamen. Vanuit het Lokaal Zorg Netwerk in Barendrecht werd toen al opgeroepen om een speciaal plan voor mensen met verward gedrag te maken. In 2017 werd door het toenmalige college juist een meldpunt afgeschaft. Wesdijk: “Als toen slimmer geacteerd was, lag de gemeente nu gewoon op schema.”
 Het volledige advies is te vinden op de pagina adviezen.
  

Wmo-raad presenteert advies aan wethouder

“Geweld hoort nergens thuis”
Wmo-raad Barendrecht pleit voor een lokaal actieplan om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan en voorkomen. In het regionaal actieplan voor regio Rotterdam en de Hoeksche Waard moet meer aandacht komen voor de rol van buurtbewoners en naasten, gerichte voorlichtingscampagnes en een meer integrale aanpak. Dat zegt Arend Wesdijk, de nieuwe voorzitter van de Barendrechtse adviesraad voor het sociaal domein.

Voor de gehele tekst : klik hier 

 

Vacatures 

De WMO-raad zoekt betrokken leden voor de volgende sectoren:

Leden WMO-raad / Dagelijks  Bestuur  

Arend Wesdijk.        - voorzitter 
Wim de Jonge         - secretaris  a.i 
Wanda Schouten                                                                       
Ineke Lodder                               
Joyce Engelen   

ee