WMO-raad

De WMO-raad bestaat uit 10 gewone burgers, die maatschappelijk betrokken zijn- en affiniteit hebben met de 3 sociale domeinen: Jeugd, Participatie en Zorg & Ondersteuning. Bij elke werkgroep hebben tenminste 2 leden van de WMO-raad zitting in een werkgroep. De voorzitters cq. afgevaardigde van de werkgroep  maken deel uit van het dagelijks bestuur( DB) 

 

Vacatures 

De WMO-raad zoekt betrokken leden voor de volgende sectoren:

Leden WMO-raad

Monique van de Meerendonk  ; voorzitter, DB 
Jella van Troost                            ; secretaris,DB    
Wim de Jonge                             ;  DB 
Wanda Schouten                        ;  DB                                         
Ineke Lodder                               
Joyce Engelen   

ee