WMO-raad

De WMO-raad bestaat uit 10 gewone burgers, die maatschappelijk betrokken zijn- en affiniteit hebben met de 3 sociale domeinen: Jeugd, Participatie en Zorg & Ondersteuning. Bij elke werkgroep hebben tenminste 2 leden van de WMO-raad zitting in een werkgroep. De voorzitters cq. afgevaardigde van de werkgroep  maken deel uit van het dagelijks bestuur( DB) 

Persbericht 

“Geweld hoort nergens thuis”
Wmo-raad Barendrecht pleit voor een lokaal actieplan om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan en voorkomen. In het regionaal actieplan voor regio Rotterdam en de Hoeksche Waard moet meer aandacht komen voor de rol van buurtbewoners en naasten, gerichte voorlichtingscampagnes en een meer integrale aanpak. Dat zegt Arend Wesdijk, de nieuwe voorzitter van de Barendrechtse adviesraad voor het sociaal domein.

Voor de gehele tekst : klik hier 

 

Vacatures 

De WMO-raad zoekt betrokken leden voor de volgende sectoren:

Leden WMO-raad / Dagelijks  Bestuur  

Arend Wesdijk.        - voorzitter 
Wim de Jonge         - secretaris  a.i 
Wanda Schouten                                                                       
Ineke Lodder                               
Joyce Engelen   

ee