WMO-raad

De WMO-raad is een adviesorgaan, dat zich op de domeinen Jeugdhulp, Participatie en Zorg & Ondersteuning (WMO) inleeft en het College van B&W van de Gemeente Barendrecht adviseert. Aan deze raad zijn drie werkgroepen verbonden die (on)gevraagde adviezen over deze domeinen maken. De WMO-raad houdt de brede visie op het te voeren beleid en stelt de adviezen vast.

De WMO-raad bestaat uit 10 gewone burgers, die maatschappelijk betrokken zijn- en affiniteit hebben met de 3 sociale domeinen: Jeugd, Participatie en Zorg & Ondersteuning. Bij elke werkgroep hebben tenminste 2 leden van de WMO-raad zitting in een werkgroep. De voorzitters cq. afgevaardigde van de werkgroep  maken deel uit van het dagelijks bestuur ( DB) 

Vacatures 

De WMO-raad  zoekt per januari 2017 betrokken leden voor de volgende sectoren: 
- Overkoepelende WMO-raad.
- Zorg en ondersteuning 
- Participatie
- Jeugdhulp 
De volledige advertentie voor deze vacatures vindt u onder het tab " Nieuws".  


Leden WMO-raad

Monique
van de Meerendonk 

voorzitter

Jacqueline
v.d. Stokker
secretaris 

Class

Wanda Schouten 
DB  lid   

Wim de Jonge
DB lid 

Arend Wesdijk
DB lid 

Dik Buitenhuis

Class

Ineke Lodder 

Mohamed Ajouaou

Dim Beljaars