WMO-raad

De WMO-raad is een adviesorgaan, dat zich op de domeinen Jeugdhulp, Participatie en Zorg & Ondersteuning (WMO) inleeft en het College van B&W van de Gemeente Barendrecht adviseert. Aan deze raad zijn drie werkgroepen verbonden die (on)gevraagde adviezen over deze domeinen maken. De WMO-raad houdt de brede visie op het te voeren beleid en stelt de adviezen vast.

De WMO-raad bestaat uit 10 gewone burgers, die maatschappelijk betrokken zijn- en affiniteit hebben met de 3 sociale domeinen: Jeugd, Participatie en Zorg & Ondersteuning. Bij elke werkgroep hebben tenminste 2 leden van de WMO-raad zitting in een werkgroep. De voorzitters cq. afgevaardigde van de werkgroep  maken deel uit van het dagelijks bestuur ( DB) 

Vacatures 

De WMO-raad  zoekt per januari 2017 betrokken leden voor de volgende sectoren:

De volledige advertentie voor deze vacatures vindt u onder het tab " Nieuws".

Leden WMO-raad

ee