WMO-raad

De WMO-raad bestaat uit 10 gewone burgers, die maatschappelijk betrokken zijn- en affiniteit hebben met de 3 sociale domeinen: Jeugd, Participatie en Zorg & Ondersteuning. Bij elke werkgroep hebben tenminste 2 leden van de WMO-raad zitting in een werkgroep. De voorzitters cq. afgevaardigde van de werkgroep  maken deel uit van het dagelijks bestuur ( DB) 

 

U bent van harte welkom op de website van de WMO-raad, echter de site is in bewerking. Door problemen met het CMS moeten wij de website vanaf 2015  actualiseren. 

Vacatures 

De WMO-raad  zoekt per januari 2018 betrokken leden voor de volgende sectoren:

advertentie secretaris Wmo-raad 1-4-2018.pdf (200.9KB)

De volledige advertentie voor deze vacatures vindt u onder het tab " Nieuws".

Leden WMO-raad

Monique van de Meerendonk  ; voorzitter, DB 
Jacqueline van der Stokker       ; secretaris,DB   ( vacature) 
Wim de Jonge                             ;  DB 
Wanda Schouten                        ;  DB
Dik Buitenhuis                               
Ineke Lodder                               
Joyce Engelen   

ee